JEG TROR PÅ KERNEKRAFT OG STARTER MED AT FINDE IND TIL DIN KERNE

DET HANDLER OM SALG OG PRODUKT PORTEFØLJE

Når du vælger Excellerator som din business developer, fravælger du den brede generalist tilgang til din forretningsudvikling. I stedet bliver du en del af en specialiseret og dybt fokuseret proces, som er udviklet, gennemprøvet og finjusteret gennem mange års specialisterfaring inden for metal- og energibranchen med særligt fokus på produktportefølje, salg og forretningsudvikling.

Metoden er bygget op om tre faser: EXPLORE -> DEVELOP -> EXECUTE.

UDVIKLING AF MENNESKER

Jeg tror på, at al udvikling sker fra kernen og at det handler mere om at frisætte noget, som du allerede har i dig - end det handler om at du skal lave dig om.

I EXPLORE-fasen analyseres den nuværende situation med hensyn til markeder, kunder og konkurrenter. DEVELOP-fasen består i at udarbejde strategier og forretningsplaner, og i EXECUTE-fasen skal planerne og forarbejdet bringes i spil ude i forretningen. Det snævre fokus på salg og produktportefølje i værdikæden er en forudsætning for Excellerator´s professionelle og dybe løsninger, som er solidt forankrede i virksomhedens kerne. Påvirkninger fra andre dele af værdikæden tages naturligvis med i betragtning, men den afgrænsede tilgang er med til at sikre forenkling af processerne og en mere effektiv implementering.

360° BUSINESS REVIEW

Sammenhængskraft er ofte det, som adskiller meget succesfulde virksomheder fra alle de andre, som kæmper med at få deres værdikæde til at hænge sammen. I Excellerator 360° Business Review kommer vi hele vejen rundt om din værdikæde. Ser din forretning ude fra og ind med kundernes øjne, ser på værdivæksten igennem hele din værdikæde og kortlægger de forbedringsmuligheder, som sikrer at der er flow igennem dine interne processer. Det giver hurtighed og gennemslagskraft – og ikke mindst sammenhæng i din forretning.

BRANCHER

Jeg står på et stærkt fundament af erfaring fra energisektoren og jern- og metalindustrien og har et indgående kendskab til værdikæden, markedsdynamikker, kundesegmenter og de centrale spillere. Når alle disse elementer kommer i spil med de specifikke forhold, der gør sig gældende for netop din virksomhed, når vi sammen frem til de bedste, de mest robuste og de mest implementeringsvenlige løsninger.